سه شنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۹

شمارۀ 212 شهریورماه 1398

مهمترین بحث مطرح شده در این شماره، تجارت جهانی سویا است که در سرمقاله به قلم منصور انصاری به صحنۀ جنگ تجاری

چین و آمریکا برای این محصول اساسی اشاره شده و البته در یک تحلیل موشکافانه به درس هایی که باید از این منازعۀ تجاری

آموخت؛ تاکید شده است.

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت