سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

واردات برنج ممنوع!

شنبه, 22 آبان 2020

اخبار و تحلیل کشاورزی:

قیمت منطقی گندم با توجه به تنگناهای دولت

در پی درج گزارش میدانی مجازی گندم در کاج پرس مبنی برنارضایتی شدید کشاورزان از قیمت مصوب انعکاس زیادی در دولت، مجلس ودر میان کشاورزان داشت که اظهارنظرات گوناگونی، البته عمدتا در تایید افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول راهبردی ابزار شد، سالاری ساردونی که در قسمت دوم این گزارش اظهارنظر کرده بود، در تماس با خبرنگار کشاورزی آینده جهان (کاج) در توضیح بیشتر قیمت مطلوب و منطقی گفت: آنچه اینجانب درباره قیمت مطلوب بیان داشتم عبارت از قیمتی واقعی، منطبق بر ارزیابی کارشناسانه و سود تضمینی برای کشاورزان در سطوح مختلف است   سالاری یادآور شد: البته سه دسته از کشاورزان در سه سطح مختلف گندم می کارند، گروه اول کشاورزان صنعتی، مدرن و با قدرت سرمایه گذاری بالا در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، که طبعا بهترین بهره وری و در نتیجه بالا ترین سود را دارند - هر چند ممکن است هم اینان نیز، از آسیب های ناشی از بلایای طبیعی یا تغییرات شدید آب و هوایی در امان نباشند، گروه دوم کشاورزان متوسط با رعایت اصول علمی و اتکای کم و بیش به تکنولوژی و برخورداری از دانش و تجربه علمی که این دسته نیز با قیمت مطلوب یعنی 6 هزار تومان به حاشیه سود می رسند، اما کمتر از دسته اول، یعنی اگر قیمت گندم همان 4 هزار تومان قیمت مصوب دولت باشد حتما از دسترنج یکساله خود سود چندانی نمی برند و چه بسا در مواردی زیان هم ببینند.  سر به سر شدن برای این دسته یعنی کشاورزان متوسط که بخش عمده و اصلی کشاورزان گندم کار را شامل می شوند، در سایه خرید تضمینی 4 هزار تومان با اعمال افت در شرایط اقتصادی کنونی، تقریبا به واقعیت نزدیک تر است که یک وضعیت دلخواه نیست و برای آنها تولید بی حاصل است.  سالاری گفت: محاسبه قیمت تمام شده گندم در شهریور ماه گذشته و با نرخ تورم آن زمان  از سوی شورایعالی اقتصاد اعلام شده است که با آنچه هم اکنون هست متفاوت است چه برسد به محاسبه قیمت تمام شده این محصول در وضعیت تورم اجتناب ناپذیر مهر و آبان و 6 ماه آینده سال 1400! طبیعی است گندم کاران مناطق سردسیر کشور که برداشت آنها حدودا همان زمان است زیان می کنند.  سالاری در مورد دسته سوم گفت: تولید این گروه از کشاورزان که طبعا شامل بخش عمده ای از دیمکاران و کشاورزان خرده پا می شود را می توان معیشتی نامید؛ این گروه، به رغم نقش نیروی کار خود و خانواده شان باز هم در مقابل 4 هزار تومان برای هر کیلو گندم وضعیت چندان مناسبی نخواهند داشت.  سالاری با تجزیه و تحلیل و ارائه این دسته بندی ها یادآور شد: وقتی در شرایط کنونی، قیمت جو در بازار آزاد 6500 تومان، سبوس آزاد 5000 تا 5500 تومان و ذرت نیز در همین حدود می باشد و اگر واردات جو و ذرت هر چه سریع تر انجام نشود همین قیمت ها هم افزایش می یابند، چگونه می توان انتظار داشت گندم تولید دسته متوسط و سوم گندمکاران به واحدهای دامداری و مرغداری نشت نکند و حتی تولید دسته اول نیز که زیر قیمت این نهاده هاست تحویل دولت گردد؟  سالاری یادآور شد: با این استدلال که احتمال وقوع قریب به یقین دارد، دولت به هر صورت و به رغم تنگناهایی که دارد باید قیمت را افزایش دهد وگرنه شاکله طرح محوری گندم به عنوان یک طرح ملی در هم می ریزد. سالاری با تشریح و توضیح کامل فرایند افزایش قیمت گندم، بیش از مصوبه پیشین دولت و تاثیر اقتصادی آن بر هزینه های جانبی و سربار برای کشاورزان گفت: اگر این افزایش منطقی نباشد همان بخش از کشاورزان متوسط و معیشتی که ناگزیر به استفاده از خدمات اجاره کمباین، تراکتور، جمع آوری و حمل و نقل و تحویل به سیلوها هستند بیشتر زیان می بینند، به همین دلیل است که در مصاحبه قبلی موضوع قیمت منطقی و متعادل یعنی بین 5000 تا 5500 تومان را مطرح کردم، زیرا باید به تنگناهای دولت هم توجه کنیم که تا چه حد توان تامین اعتبار افزایش قیمت را دارد؟ سالاری تاکید کرد: این افزایش قیمت و تحقق آن، در توان وزارت جهادکشاورزی نیست! شنیده ها حاکی است که جناب وزیر محترم جهاد کشاورزی، تمامی مساعی خود را برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم انجام داده است ولی، حوزه این افزایش، بدون کمک مجلس،دولت و حتی فراتر از دولت امکان پذیر نیست، لذا آنچه اینجانب به عنوان قیمت منطقی و نه الزاما مطلوب می گویم در چارچوب این تحلیل می گنجد و در این مقطع زمانی یک بحث تعاملی است. کشاورزی آینده جهان (کاج)

 

چهار شنبه یازدهم فروردین 1400                                      12:05

کاج پرس:

در پی درج گزارش میدانی مجازی گندم در کاج پرس مبنی برنارضایتی شدید کشاورزان از قیمت مصوب انعکاس زیادی در دولت، مجلس ودر میان کشاورزان داشت که اظهارنظرات گوناگونی، البته عمدتا در تایید افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول راهبردی ابزار شد، سالاری ساردونی که در قسمت دوم این گزارش اظهارنظر کرده بود، در تماس با خبرنگار کشاورزی آینده جهان (کاج) در توضیح بیشتر قیمت مطلوب و منطقی گفت: آنچه اینجانب درباره قیمت مطلوب بیان داشتم عبارت از قیمتی واقعی، منطبق بر ارزیابی کارشناسانه و سود تضمینی برای کشاورزان در سطوح مختلف است.

 

سالاری یادآور شد: البته سه دسته از کشاورزان در سه سطح مختلف گندم می کارند، گروه اول کشاورزان صنعتی، مدرن و با قدرت سرمایه گذاری بالا در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، که طبعا بهترین بهره وری و در نتیجه بالا ترین سود را دارند - هر چند ممکن است هم اینان نیز، از آسیب های ناشی از بلایای طبیعی یا تغییرات شدید آب و هوایی در امان نباشند، گروه دوم کشاورزان متوسط با رعایت اصول علمی و اتکای کم و بیش به تکنولوژی و برخورداری از دانش و تجربه علمی که این دسته نیز با قیمت مطلوب یعنی 6 هزار تومان به حاشیه سود می رسند، اما کمتر از دسته اول، یعنی اگر قیمت گندم همان 4 هزار تومان قیمت مصوب دولت باشد حتما از دسترنج یکساله خود سود چندانی نمی برند و چه بسا در مواردی زیان هم ببینند.

 

سر به سر شدن برای این دسته یعنی کشاورزان متوسط که بخش عمده و اصلی کشاورزان گندم کار را شامل می شوند، در سایه خرید تضمینی 4 هزار تومان با اعمال افت در شرایط اقتصادی کنونی، تقریبا به واقعیت نزدیک تر است که یک وضعیت دلخواه نیست و برای آنها تولید بی حاصل است.

 

سالاری گفت: محاسبه قیمت تمام شده گندم در شهریور ماه گذشته و با نرخ تورم آن زمان از سوی شورایعالی اقتصاد اعلام شده است که با آنچه هم اکنون هست متفاوت است چه برسد به محاسبه قیمت تمام شده این محصول در وضعیت تورم اجتناب ناپذیر مهر و آبان و 6 ماه آینده سال 1400! طبیعی است گندم کاران مناطق سردسیر کشور که برداشت آنها حدودا همان زمان است زیان می کنند.

 

سالاری در مورد دسته سوم گفت: تولید این گروه از کشاورزان که طبعا شامل بخش عمده ای از دیمکاران و کشاورزان خرده پا می شود را می توان معیشتی نامید؛ این گروه، به رغم نقش نیروی کار خود و خانواده شان باز هم در مقابل 4 هزار تومان برای هر کیلو گندم وضعیت چندان مناسبی نخواهند داشت.

 

سالاری با تجزیه و تحلیل و ارائه این دسته بندی ها یادآور شد: وقتی در شرایط کنونی، قیمت جو در بازار آزاد 6500 تومان، سبوس آزاد 5000 تا 5500 تومان و ذرت نیز در همین حدود می باشد و اگر واردات جو و ذرت هر چه سریع تر انجام نشود همین قیمت ها هم افزایش می یابند، چگونه می توان انتظار داشت گندم تولید دسته متوسط و سوم گندمکاران به واحدهای دامداری و مرغداری نشت نکند و حتی تولید دسته اول نیز که زیر قیمت این نهاده هاست تحویل دولت گردد؟

 

سالاری یادآور شد: با این استدلال که احتمال وقوع قریب به یقین دارد، دولت به هر صورت و به رغم تنگناهایی که دارد باید قیمت را افزایش دهد وگرنه شاکله طرح محوری گندم به عنوان یک طرح ملی در هم می ریزد.

 

سالاری با تشریح و توضیح کامل فرایند افزایش قیمت گندم، بیش از مصوبه پیشین دولت و تاثیر اقتصادی آن بر هزینه های جانبی و سربار برای کشاورزان گفت: اگر این افزایش منطقی نباشد همان بخش از کشاورزان متوسط و معیشتی که ناگزیر به استفاده از خدمات اجاره کمباین، تراکتور، جمع آوری و حمل و نقل و تحویل به سیلوها هستند بیشتر زیان می بینند، به همین دلیل است که در مصاحبه قبلی موضوع قیمت منطقی و متعادل یعنی بین 5000 تا 5500 تومان را مطرح کردم، زیرا باید به تنگناهای دولت هم توجه کنیم که تا چه حد توان تامین اعتبار افزایش قیمت را دارد؟

 

سالاری تاکید کرد: این افزایش قیمت و تحقق آن، در توان وزارت جهادکشاورزی نیست! شنیده ها حاکی است که جناب وزیر محترم جهاد کشاورزی، تمامی مساعی خود را برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم انجام داده است ولی، حوزه این افزایش، بدون کمک مجلس،دولت و حتی فراتر از دولت امکان پذیر نیست، لذا آنچه اینجانب به عنوان قیمت منطقی و نه الزاما مطلوب می گویم در چارچوب این تحلیل می گنجد و در این مقطع زمانی یک بحث تعاملی است.

با کلیک روی تصاویر زیر, به شبکه های اجتماعی کاج پرس بپیوندید:                                                                                                                  

        

 

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت