سه شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۹

مصوبات دولت کجا وتو می شود ؟!

سالاری

این بغض و کج اندیشی سرنوشت خودکفایی گندم را بالاخره مثل روغن به کشتی های وارداتی می رساند.

 

مدتی قبل نمایندگان مجلس به بهانه ناعادلانه بودن قیمت خرید تضمینی گندم زمزمه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را به میان آوردند؛ گرچه این استیضاح صورت نگرفت ولی حداقل، موضوع نارضایتی کشاورزان از قیمت تضمینی گندم برجسته شد که باید از نمایندگان تشکر کنیم ، هرچند توامان و از طریق بنیاد گندمکاران موضوع استیضاح برای مطالبه این حق را ، مناسب شرایط کنونی ندانستیم؛ در عین حال رئیس جمهور با اختیارات خود سازمان برنامه را ملزم کرد که قیمت 1470 تومانی را به 1600 تومان تغییر دهد؛ اما این قیمت برای ما کشاورزان قابل قبول نیست زیرا عادلانه نیست. قیمت عادلانه هر کیلوگرم حداقل باید 2 هزار تومان باشد تا هم قاچاق صورت نگیرد و هم کشور را درگیر کنترل مرزها برای جلوگیری از خروج گندم نکند.

ما اعلام کردیماین قیمت خودکفایی گندم را در مخاطره قرار می دهد، ما می پرسیم اگر گندم ایرانی دُرم به ترکیه و ایتالیا صادر می شود به چه قیمتی فروخته می شود؟ از ما کشاورزان این گندم را چند می خرند ، ما می پرسیم اگر کشاورزان پول یا وامی که می گیرند بخاطر دیرکرد در پرداخت آن جریمه می شوند ولی پول گندم کشاورزان را با تاخیر چندماهه پرداخت می کند خود را ملزم به پرداخت جریمه به کشاورزان نمی بیند، چرا چنین است؟ این شیوه های برخورد به ویژه قیمت ناعادلانه اعلام شده برای گندم را آشکار می سازد.

زیرپوست خودکفایی گندم نگاهی کج اندیش و بغضی نهفته است که تلاش دارد هر آن از پشت به خودکفایی گندم خنجر بزند؛ ما کشاورزان این بغض پنهان را احساس می کنیم شاید عده ای می خواهند گندم را مانند روغن خام وارد کشتی های وارداتی کنند.

ما کشاورزان احساس می کنیم دولت ، کشاورزی را برای بهبود زندگی کشاورزان نمی خواهد آنرا ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود می داند؛ البته دولت هم اینگونه نیست ؛ گویا در درون دولت، دولت دیگری هست که واردات را بهتر از تولید در داخل می داند .

ما کشاورزان می خواهیم اقتصاد مقاومتی بر نوع تفکر دولت به گونه ای حاکم شود که ما کشاورزان که ضامن امنیت غذایی هستیم روز به روز فقیرتر نشویم. نکته دیگر این است که به نظر می رسد مصوبات دولت در بخش های دیگر دولت وتو می شود ؛ پرسش ما کشاورزان این است : به چه دلیل ، نوبخت که گفته می شود سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی را رعایت نمی کند ، کنار گذاشته نمی شود؟؟

                                                    سالاری ساردونی کشاورز کرمانی

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت